شیر پروانه ای سوئیچ دار آتشنشانی نمایش بزرگتر

شیر پروانه ای سوئیچ دار آتشنشانی

61001

محصول جدید

شیر پروانه ای تمپرسوئیچ دار دارای تاییدیه ULوFM و مورد تایید سازمان آتشنشانی ساخت شرکت WEFLO

جزییات بیشتر

0 تومان

اطلاعات بیشتر

شیر پروانه ای آتشنشانی مجهز به تمپرسوئیچ جهت نظارت بر باز یا بسته بودن خط اطفا آبی اسپرینکلر یا سایر خطوط سیستم اطفا آبی.

ساخت شرکت WEFLO دارای تاییدیه  UL و FM 

طبق استاندارد NFPA و BS نظارت بر باز یا بسته بودن شیر آتشنشانی لازم می باشد و این مهم با تمپرسوئیچ روی شیر پروانه ای از طریق پنل امکان پذیر می باشد.

فشار کاری تا 300 psi

قابل استفاده در سیستم های زون کنترل ولو (پکیج های کنترل سر خط زون اسپرینکلر)

قابل استفاده در سیستم های فوم

مورد تایید سازمان آتشنشانی

شیر پروانه ای آتشنشانی

شیر پروانه ای سوئیچ دار

شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار

شرکت مهندسی اردال نماینده رسمی شرکت WEFLO در ایران

تولید کننده تجهیزات آتشنشانی مورد تایید سازمان آتشنشانی