تامین اجزای پیرامونی (فیلد) زیمنس سری 110 نمایش بزرگتر

تامین اجزای پیرامونی (فیلد) زیمنس سری 110

1000005

محصول جدید

0 تومان

اطلاعات بیشتر

 

S54372-F5-A1 DB110 DB110  Detector Base (Collective)
S54372-F6-A1 DB110D DB110D   Detector Base (collective)
S54372-F7-A1 DB110R DB110R  Detector Base (collective)
S54372-F8-A1 DB110RD DB110RD  Detector Base (collective)
S54372-F9-A1 HI110 HI110  Heat detector (collective, RoR)
S54372-F10-A1 HI112 HI112  Heat detector (static)-Collective
S54372-F11-A1 OH110 OH110  Multi sensor smoke detector-Coll.
S54372-F4-A1 OP110 OP110  Smoke detector - Collective