آژیر ضد انفجار DB3 نمایش بزرگتر

آژیر ضد انفجار DB3

3041

محصول جدید

0 تومان

اطلاعات بیشتر

-55 ... 70 C
118 dB
27 Tone