شستی ضد انفجار EFDC2-PL نمایش بزرگتر

شستی ضد انفجار EFDC2-PL

2035

محصول جدید

0 تومان

اطلاعات بیشتر

<400 VAC / 10 A
RED
-20...80 C
1NC + 1 NO
Break Glass $ Spring Ret.
Enclosure: Alu
IP66
Ex d IIC 
LED red 24V
5mA
Cable Enteries 2*3/4"