پوش باتون ریست اطفا ST3 نمایش بزرگتر

پوش باتون ریست اطفا ST3

2032

محصول جدید

0 تومان

اطلاعات بیشتر

 

Key Reset Push Button

when the button is depressed extinguishing is not actuated by automatic detector

با فشار شستی، دیگر عملکرد دتکتورها (مثلا در زمان تعمیرات و نظافت) باعث اطفای سیستم نخواهد شد.

 Faceplate made of anodised aluminium

• Surface mounting housing APR25 made of metal.

• 2 change over contacts

• Locks KABA 8

• ST3 for English instructions