• تجهیزات اعلام حریق زیمنس (SINTESO) - فایرکالا

  فایرکالا

  سیستم اعلام حریق زیمنس

  فروش تجهیزات اعلام حریق زیمنس

  خدمات پس از فروش

 • تجهیزات اعلام حریق زیمنس(CERBERUS PRO)-فایرکالا

  فایرکالا

  ارائه خدمات و تجهیزات اعلام حریق زیمنس
 • سیستم اعلام حریق زیمنس-فایرکالا

  فایرکالا

  ارائه خدمات و تجهیزات اعلام حریق زیمنس

  .

  مشاوره، طراحی، فروش، نصب، راه اندازی

  .

  و خدمات پس از فروش

 • SIEMENS FIRE ALARM SYSTEMS

  فایرکالا

  اعلام حریق زیمنس

  ارائه خدمات و تجهیزات

  فروش و خدمات پس از فروش
 • تجهیزات اعلام حریق زیمنس-فایرکالا

  فایرکالا

  فروش تجهیزات اعلام حریق زیمنس
  مشاوره، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق زیمنس
  خدمات پس از فروش تجهیزات اعلام حریق زیمنس