انواع مختلف این دتکتور در بازار به صورت ذیل می باشد:

- FENWAL

- THEHRMOSTICK

- MEDC

- GE

در نواحی صنعتی که IP بالایی برای تجهیزات مورد نیاز است دیگر از دتکتورهای حرارتی معمولی نمی توان استفاده کرد.

...............................

...............................

دتکتورهای حرارتی صنعتی:

FK-HD-INDUS

این دتکتورها با قابلیت تشخیص سریع و دقیق در مکانهای صنعتی بکار می رود و قابلیت تنظیم راحت و ساده آن فراهم می باشد. البته در تنظیم این نوع دتکتورها بایستی از طریق بروشورهای همان شرکت سازنده و همان برند استفاده کرد و در صورت داشتن نرم افزار و دستگاه تنظیم آن، این کار چندان پیچیده یا سخت نمی باشد، مثلا برای هر بخش حدود سه عدد قابلیت تنظیم دارند اولین مورد درجه حرارتی است که قرار است آشکارساز حرارتی فوق شروع به ارسال فرمان به کنترل پنل نماید و این شروع آلارم یا هشدار می باشد مثلا اگر برای دمای 80 درجه سانتیگراد تنظیم شده باشد در زمانی که دمای آن محیط به 80 درجه برسد این هشدار اولیه به کنترل پنل ارسال می شود و البته اگر این دما تا مدتی (در حد ثانیه) ادامه یابد یعنی در این دما ثابت باشد یا افزایش یابد بعد این زمان الارم رخ می دهد و سیستم عمل می کند (مثلا آژیر می زند یا برای حالت اطفا پاشش گاز یا کف آغاز می شود) این کار تاوقتی که دمای محیط به یک حدی کاهش یابد (مثلا 78 درجه سانتیگراد) ادامه می یابد و ...

مواردی که برای موارد مشاهده می کنیم و نیز استانداردها و تاییدیه های مختلف (مثلا Atex) را به زودی مورد بحث قرار خواهیم داد.

Ex

Ex d

Ex de