سیستم اطفا حریق واترمیست (مه پاش)

انواع سیستم های اطفا حریق Water Mist یا مه پاش 

سیستم های واترمیست با استفاده از پمپ های پرفشار

سیستم های واترمیست با استفاده از کپسول های پر فشار

سیستم اطفا حریق واترمیست (مه پاش) هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.