فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاه آدرس فروشگاه ساعت کاری
مهندس شفیعی تهران شرکت مهندسی اردال 15137-19334 تهران

تلفن: 09363036877
فکس: 88727167
ایمیل: shafieework@gmail.com

بخش اعلام حریق و دوربین مدار بسته

دوشنبه:  08:30 - 17:30

سه شنبه:  13:00 - 17:30

چهارشنبه:  13:00 - 17:30

پنج شنبه:  08:30 - 12:30

شنبه:  08:30 - 17:30

یک شنبه:  08:30 - 17:30

مهندس نورانی پور تهران شرکت مهندسی اردال 15137-19334 تهران

تلفن: 09121581677
فکس: 88727167
ایمیل: nooranipour.ardal@gmail.com

اطفای حریق و تجهیزات حفاظت فردی

دوشنبه:  08:00 - 17:30

سه شنبه:  08:00 - 17:30

چهارشنبه:  08:00 - 17:30

پنج شنبه:  08:00 - 12:30

شنبه:  08:00 - 17:30

یک شنبه:  08:00 - 17:30

مهندس قبادی تهران شرکت مهندسی اردال 15137-19334 تهران

تلفن: 09120246975
فکس: 88727167
ایمیل: ghobadi.ardal@gmail.com

بخش اعلام حریق

دوشنبه:  08:30 - 17:30

سه شنبه:  08:30 - 17:30

چهارشنبه:  08:30 - 17:30

پنج شنبه:  08:30 - 17:30

شنبه:  08:30 - 17:30

یک شنبه:  08:30 - 17:30